Świadczenia


 Zakład udziela swym pensjonariuszom świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, a w szczególności:
· badań i porad lekarskich,
· leczenia,
· rehabilitacji leczniczej,
· terapii zajęciowej,
· pielęgnacji chorych,
· opieki nad niepełnosprawnymi,
· działań profilaktycznych.

Świadczenia udzielane w zakładzie wynikają ze Statutu Zakładu.
Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorych przebywających w zakładzie. Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia innych świadczeń wykraczających poza Statut, decyzję o ich wykonaniu podejmuje dyrektor.

Każda czynność medyczna przeprowadzana w zakładzie musi być udokumentowana według norm zatwierdzonych przez NFZ a umieszczonych w Statucie Zakładu.
 
Zakład świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia:
· świadczenia lekarskie,
· świadczenia pielęgniarskie,
· rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
· badania i terapia psychologiczna,
· terapia zajęciowa,
· leczenie farmakologiczne,
· leczenie dietetyczne,
· zabezpieczenie w wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu,
· zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
· zapewnienie zleconych badań,
· edukacja i poradnictwo zdrowotne,
· zapewnienie zleconego transportu,
· pomoc w zaopatrywaniu w przedmioty ortopedyczne i lecznicze środki techniczne,
·zaopatrywanie w środki pomocnicze oraz materiały medyczne.
Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorych przebywających w Zakładzie. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz wymagania zdrowotne określone przepisami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz